bị ba tên vượt ngục vào nhà hiếp dâm tập thể trước mặt chồng