bị phát hiện nhưng vẫn tiếp tục địt nhau với vợ bạn