bị trưởng phòng bỏ thuốc hiếp dâm vào ngày sinh nhật