chồng đi công tác xa, vợ ở nhà vụng trộm với nhân tình