công tác cùng trưởng phòng dâm dục vào cái kết bị bỏ thuốc