để vợ đến cty chụp ảnh nội đi, cái kết bị chịch tới tấp