phát hiện thằng bạn địt vợ mình, nhưng không dám lên tiếng