thanh niên chỉ biết nhìn vợ mình bị sếp và trưởng phòng chịch