thanh niên nhậu say để cho em ghệ và thằng bạn phang nhau