trưởng phòng lên kế hoạch cho vợ cấp dưới làm thư ký riêng để địt mỗi ngày